Kancelaria Parafialna

Godziny urzędowania kancelarii parafialnej: 

Poniedziałek - Piątek: po mszy św. wieczornej
Środa, Niedziele i Święta: nieczynne

Spisywanie protokołów przedślubnych i rozmowy z Narzeczonymi - proszę o wcześniejsze ustalenie terminu (np. po Mszy św.)


Chrzest

Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu:
akt urodzenia dziecka
świadectwo ślubu kościelnego rodziców (osoby, które nie zawarły Sakramentu Małżeństwa, mogą ochrzcić dziecko tylko wtedy, gdy zamierzają je wychowywać w wierze katolickiej. W takiej sytuacji chrztu udziela się poza Mszą, w ustalonym z duszpasterzem terminie).
zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)
Chrzestni

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto: jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu ukończył 16 lat jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej  ucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (nie mogą wypełniac tej funkcji osoba pozostajaca w stałym związku pozamałżeńskim)  jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.

Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
Rzeczy potrzebne do chrztu:

świeca
biała szatka
Daty Mszy chrzcielnych - godzina 16,00:
2017
19.08, 16.09, 21.10, 18.11, 16.12

2018
20.01, 17.02, 17.03, 21.04, 19.05, 16.06, 21.07, 18.08, 15.09, 20.10, 17.11, 15.12

Roczki

Dzieci do Mszy w rocznicę chrztu zgłaszamy w kancelarii parafialnej lub (wyjątkowo) w niedzielę po Mszach św. Na Mszę "roczków" przynosimy świece.  
Daty Mszy za roczne dzieci, odprawianych o godzinie 16,00:
2017
19.08, 16.09, 21.10, 18.11, 16.12

2018
20.01, 17.02, 17.03, 21.04, 19.05, 16.06, 21.07, 18.08, 15.09, 20.10, 17.11, 15.12
Bierzmowanie

Wymagane dokumenty do przyjęcia bierzmowania:
 
świadectwo chrztu
zaświadczenie o uczęszczaniu na lekcję religii, w przypadku osób starszych ostatnie świadectwo z religii
Bierzmowanie dla Doroslych w katowickiej Archikatedrze: 3 marca, 14 kwietnia, 2 czerwca, 29 wrzesnia, 10 listopada 2016 roku. Do przyjęcia Bierzmowania zgłasza Ksiądz Proboszcz, po ukończeniu przez Kandydata specjalnego cyklu katechez. .

 
Ślub kościelny

Dokumenty niezbędne do zawarcia ślubu kościelnego:

Dowody osobiste.
- Metryki chrztu - nie starsze niż 3-miesięczne.
- Zaświadczenia o bierzmowaniu.
- Świadectwa nauki religii (zależy od parafii).
- Potwierdzenie nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej.
UWAGA!
Tegoroczne nauki przedmałżeńskie będą prowadzone wespół z parafią św. Jana Chrzciciela w Bojszowach, w nastepujacych terminach:
1 spotkanie: 6 marca, 18.00-20.00 w Bojszowach Nowych (sala katechetyczna).
2 spotkanie: 13 marca, 18,00-20,00 w Bojszwowach Nowych (sala katechetyczna)
3 spotkanie: 20 marca, 18,00-20,00 w Bojszowach Nowych (sala katechetyczna).

3 miesiące przed wybraną datą ślubu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia dokładnej daty ślubu.
3 miesiące przed ustaloną datą ślubu w kancelarii parafialnej spisuje się protokół przedślubny.
Do spisania protokołu z dokumentów potrzebne będą cztery pierwsze pozycje.
Po spisaniu protokołu przez 2 tygodnie w parafiach młodych głoszone są zapowiedzi.
Młodzi przystępują po raz pierwszy do spowiedzi

Do spisania aktu ślubu zgłaszają się również dwaj świadkowie z dowodami osobistymi. Jeżeli świadkowie nie mogą się stawić wystarczy podać ich imiona, nazwiska, wiek oraz adresy.

1 dzień przed ślubem po raz drugi powinniście przystąpić do sakramentu spowiedzi.

Zawierając małżeństwo z osobą innego wyznania, ale ochrzczoną, o zgodę prosi się biskupa diecezji, na terenie której mieszka ta osoba. Prośbę składa się za pośrednictwem parafii, w której odbędzie się ślub (o zgodę występuje proboszcz).

Na ślub z osobą nieochrzczoną potrzebna jest dyspensa, którą może wydać biskup. O dyspensę występuje  proboszcz parafii. Świadkami mogą być osoby tej samej płci.

Msze św.

Msze św. niedzielne:    

8.00, 10.30, 16.00, sobota: 17.30
Msze św. w tygodniu:  

pn., wt., czw., pt. 17.30; 

śr. 7.00

Hasło roku 2017/2019

„Duch, który umacnia miłość”


Licznik

Liczba wyświetleń strony:
2775